Show simple item record

dc.contributor.authorRosas Beltran, Lledó
dc.date.accessioned2013-11-28T11:33:23Z
dc.date.available2013-11-28T11:33:23Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationRosas Beltran, Lledó. El patrimoni arquitectònic de l’entorn pròxim en l’ensenyament de les Arts Plàstiques. L’arquitectura de Castelló com a recurs didàctic en l’assignatura d’Educació Plàstica i Visual de l’Educació Secundària Obligatòria. Fòrum de recerca, 2012, núm. 17, p.321-336ca_CA
dc.identifier.issn1139-5486
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/76558
dc.descriptionDissetenes Jornades de Foment de la Investigació de la FCHS (Any 2012)ca_CA
dc.description.abstractEl treball que es presenta es basa en un Treball Final de Màster del Màster de Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, dins de l’ especialitat d’Arts Plàstiques. L’objectiu principal del treball és incloure el patrimoni arquitectònic de l'entorn pròxim en les programacions d' educació plàstica i visual de secundària defensant la necessitat de vincular l'alumnat amb el seu patrimoni, com a part de la realitat que l'envolta i del seu context social. La investigació es centra en estudiar la situació de l'ensenyament del patrimoni arquitectònic en l' educació plàstica i visual. D'una banda es presenta la informació recollida sobre el tractament d’aquest patrimoni en els materials didàctics dels quals disposa el professorat d’aquesta àrea. Bàsicament es mostra una revisió dels llibres de text d' educació plàstica i del material que podem trobar a la xarxa. De l'altra s’ha analitzat la relació que experimenta l'alumnat amb els seu entorn arquitectònic pròxim. Per tal d'assolir aquest objectiu s’ha realitzat una enquesta a un centenar d'alumnes de secundària sobre el patrimoni arquitectònic de la seua ciutat, Castelló de la Plana. Els resultats que es presenten donen una visió aproximada de l'estat en que es troben els seus coneixements històrics i plàstics, així com dels valors que li assignen a aquest patrimoni. Així mateix el treball inclou una proposta docent amb materials didàctics que tracten l'ús del patrimoni arquitectònic local en la programació de l’aula. Per tal de facilitar la tasca al docent d'educació plàstica i visual s’han elaborat una sèrie d’activitats que usen el patrimoni arquitectònic de la ciutat de Castelló com a fil conductor. Amb aquests recursos es pretén cobrir totes aquelles mancances que s’han detectat en la fase d'anàlisi.ca_CA
dc.description.abstractThe work presented is based on the Master Thesis Master Teacher / Education in Secondary School , within the specialty of Plastic Arts . The main objective of the work is include the architectural environment in the next schedules of Plastic and Visual Education Secondary defending need to link students with their heritage as part of the surrounding reality and its social context. The research focuses on studying the situation of teaching architectural heritage in education and artistic vision. On the one hand presents the information collected on the treatment of this heritage in educational materials available to teachers of the area. Basically it is a review of textbooks education and plastic material that can be found on the net. The other has been analyzed relationship with students experiencing their architectural environment next . To achieve this objective a survey was conducted to hundred high school students about the architectural heritage his city, Castellón . The results presented give a approximate view of the state they are in their knowledge historical and plastics, as well as the values ​​assigned to these assets . Also includes a proposal to work with educational materials didactic try using the local architectural heritage programming class. To facilitate the task of the teacher education plastic and visual have developed a series of activities using the equity Architectural city of Castellón as a thread . with these resources intended to cover all those shortcomings have been detected in the analysis phase .ca_CA
dc.format.extent16 p.ca_CA
dc.format.mimetypeapplication/pdfca_CA
dc.language.isocatca_CA
dc.publisherUniversitat Jaume Ica_CA
dc.relation.isPartOfFòrum de recerca nº 17,2012ca_CA
dc.subjectFilosofíaca_CA
dc.subjectPhilosophyca_CA
dc.subjectPhilosophieca_CA
dc.subjectHistoryca_CA
dc.subjectHistoireca_CA
dc.subjectHistoriaca_CA
dc.subjectCiències de la comunicacióca_CA
dc.subjectCommunication Sciencesca_CA
dc.subjectSciences de la Communicationca_CA
dc.subjectCiencias de la comunicaciónca_CA
dc.subjectFilologíaca_CA
dc.subjectPhilologieca_CA
dc.subjectPhilologyca_CA
dc.subjectTraducció i Interpretacióca_CA
dc.subjectTranslation and Interpretationca_CA
dc.subjectTraduction et interprétationca_CA
dc.subjectTraducción e Interpretaciónca_CA
dc.subjectPatrimoni arquitectònicca_CA
dc.subjectEducació secundària obligatòriaca_CA
dc.subjectEducació plàstica i visualca_CA
dc.subjectEducació patrimonialca_CA
dc.subjectDidàctica del patrimonica_CA
dc.subjectArchitecturalca_CA
dc.subjectSecondary educationca_CA
dc.subjectPlastic and visual educationca_CA
dc.subjectEducational equityca_CA
dc.subjectEducational heritageca_CA
dc.subjectEnseignement secondaireca_CA
dc.subjectPlastique et l'éducation visuelleca_CA
dc.subjectÉquité en éducationca_CA
dc.subjectPatrimoine architectural de l'éducationca_CA
dc.titleEl patrimoni arquitectònic de l’entorn pròxim en l’ensenyament de les Arts Plàstiques. L’arquitectura de Castelló com a recurs didàctic en l’assignatura d’Educació Plàstica i Visual de l’Educació Secundària Obligatòriaca_CA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca_CA
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2012.17.20
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_CA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record