Fòrum de Recerca

Des de 1995, publica les comunicacions presentades en les Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials, organitzades, anualment, per la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I. L’objectiu és fomentar l’activitat investigadora de l’estudiantat.

Es una revista de periodicitat anual, amb diferents seccions per cada una de les àrees de la facultat: Filologia, Traducció, Humanitats, Filosofia, Ciències de la Comunicació, Educació ,…


ISSN: 1139-5486

DOI: http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca