Revistes científiques publicades per la Universitat Jaume I i difoses en accés obert, en compliment de l'article 37 de la Llei de la Ciència (Llei 14/2011).