The following license files are associated with this item:

L'autor que publica un article a Sintagma manté els drets de publicació de la seva obra i accepta les condicions de llicència d'explotació de Creative Commons by 3.0
Els articles publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista.
Except where otherwise noted, this item's license is described as L'autor que publica un article a Sintagma manté els drets de publicació de la seva obra i accepta les condicions de llicència d'explotació de Creative Commons by 3.0 Els articles publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista.