Imatges d'actes esportius i persones vinculades amb el tir i caça