Material digitalitzat sobre Benicarló, propietat de la Fundació Caixa Benicarló.

Aquest projecte és resultat del conveni de col.laboració entre la Fundació Caixa Benicarló i la Universitat Jaume I.