Conté una selecció de més de 900 fotografies digitalitzades de les 21.984 fotografies que formen el fons, realitzades i recopilades per José Palanques, al llarg de la seua trajectòria com a corresponsal de premsa.

Aquest projecte és resultat del conveni de col.laboració entre la Fundació Caixa Benicarló i la Universitat Jaume I.

 

© Tots els drets reservats: Els materials es poden reutilitzar respectant les limitacions establertes per la llei vigent, com per exemple, la citació, l'ús privat o la il.lustració de l'ensenyament.