Conté una selecció de més de 900 fotografies digitalitzades de les 21.984 fotografies que formen el fons, realitzades i recopilades per José Palanques, al llarg de la seua trajectòria com a corresponsal de premsa.

Aquest projecte és resultat del conveni de col.laboració entre la Fundació Caixa Benicarló i la Universitat Jaume I.

 

© Tots els drets reservats: Els materials es poden reutilitzar respectant les limitacions establertes per la llei vigent, com per exemple, la citació, l'ús privat o la il.lustració de l'ensenyament.


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78