Material bibliogràfic i documental de diferent tipus (text, imatge, so, etc.) creat per autors castellonencs o amb temàtica de l'àmbit de la província de Castelló.

© Tots els drets reservats, excepte per a les obres ja en domini públic i les obres amb Llicència Creative Commons


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78