Show simple item record

dc.contributor.authorCoscollá Raga, Clara
dc.contributor.authorYusà, Vicent
dc.date.accessioned2016-04-19T08:03:25Z
dc.date.available2016-04-19T08:03:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1697-2694 (paper)
dc.identifier.issn2386-3803 (electrònic)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/158869
dc.description.abstractL’avaluació del risc per a la població general front a la inhalació de plaguicides d’ús actual en l’agricultura ha sigut estudiada en una zona rural (Sant Jordi del Maestrat) i una remota (Morella) del País Valencià. L’avaluació del risc s’ha realitzat utilitzant una metodologia desenvolupada prèviament i que parteix de la mesura dels nivells de plaguicides en la fase particulada de l’atmosfera (PM10) per estimar les concentracions totals a l’aire. Un total de 88 mostres recollides des de gener fins a desembre de 2010 s’analitzaren per cromatografia de gasos i líquids acoblada a detectors d’espectrometria de masses. Es detectaren 10 plaguicides dels 34 analitzats, amb concentracions mitjanes des de 6.36 fins a 337.65 pg m-3 en ambdues estacions. L’avaluació del risc es va calcular per a les poblacions al voltant de les dues estacions de mostra. Per a adults, xiquets i lactants el risc d’inhalació crònica estimada, expressada com Quocient de Perill (Hazard Quotient, HQ) ha sigut <1 per a tots els plaguicides.ca_CA
dc.description.abstractRisk assessment of inhalated currently used pesticides in the general population has been studied in a rural and a remote sampling sites of Valencia Region. The risk assessment was conducted using a methodology developed previously and based on the measurement of the levels of pesticides in the particulate phase of the atmosphere (PM10) to estimate the total concentrations in the air. A total of 88 samples collected from January to December 2010 were analyzed by gas and liquid chromatography coupled to mass spectrometry. 10 out of the 34 pesticides analyzed were detected, with mean concentrations from 6.36 to 337.65 pg m-3 in both stations. The risk assessment was calculated for the populations around the two sampling sites. For adults, children and infants the risk of chronic inhalation, expressed as Hazard Quotient (Hazard Quotient, HQ) was <1 for all pesticides.ca_CA
dc.format.extent9 p.ca_CA
dc.format.mimetypeapplication/pdfca_CA
dc.language.isocatca_CA
dc.publisherAteneu de Naturaca_CA
dc.relation.isPartOfNemus: revista de l'Ateneu de Natura (2015), 5ca_CA
dc.subjectplaguicidesca_CA
dc.subjectavaluació de l’exposicióca_CA
dc.subjectavaluació del riscca_CA
dc.subjectaire ambientca_CA
dc.subjectpesticidesca_CA
dc.subjectexposure assessmentca_CA
dc.subjectrisk assessmentca_CA
dc.subjectambient airca_CA
dc.titleAvaluació de l'exposició i del risc de plaguicides a l'atmosfera en dues poblacions del País Valencià.ca_CA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca_CA
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_CA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record