Nemus és la publicació periódica científica de l' Ateneu de Natura que es publica des de l’any 2003 . Les seves finalitats principals són promoure i difondre la investigació en les diverses branques de les de Ciències Naturals. Per aixó, publicarà treballs originals, de tot arreu. Encara que tindrà en especial consideració els articles científics, i considerarà treballs d'alta divulgació, referits a les comarques de Castelló.


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78