Nemus: revista de l'Ateneu de Natura. Núm. 5. 2015. Enric Forner i Valls; Joan Castany i Alvaro; Miguel Tirado Bernat; Vicent Gual i OrtíSUMARI

1. Pòrtic. p.1-2

2. Els lliris mediterranis ibèrics. Carlos Fabregat Llueca p.3-6

Articles

3. Un nou llistonar (Teucrio muletii-Brachypodietum retusi ass. nova) per a la província de Castelló (Espanya) Roberto Roselló Gimeno, Pedro Pablo Ferrer Gallego, José Gómez Navarro, Emilio Laguna Lumbreras, Juan Bautista Peris Gisbert p.9-15

4. Avaluació de l'exposició i del risc de plaguicides a l'atmosfera en dues poblacions del País Valencià. Clara Coscollà Raga, Vicent Yusà Pelechà p.17-25

5. Revisió d'Orthopsis royoi Lambert, 1935 (Echinoidea) del Cretaci Inferior de Vallibona (els Ports, conca del Maestrat, NE de la península Ibèrica) Enric Forner Valls, Vicent Gual Ortí, Emili Gombau Valanzuela p.27-43

6. Segon registre d’Acila (Truncacila) castagni (Mollusca: Bivalvia) Pol Ribas, Enric Forner Valls p.45-54

7. Recuperacions de Motacillidae i Turdidae (Aves : Passeriformes) a Castelló (est d’Espanya) David Olmos Corral, Miguel Tirado p.55-83

8. Primera cita de Mithracites vectensis Gould, 1859 (Decapoda : Brachyura : Homoloidea) a la península Ibèrica Alex Ossó, Joan Castany i Àlvaro, Emili Gombau, Enric Forner p.85-91

9. Seguiment d’aus al terme municipal de Cinctorres (els Ports, Castelló) 2009-2010 Salvador Castany Aguilella, Joan Castany i Àlvaro p.93-108

10. Dades preliminars sobre la població de Mauremys leprosa (Testudines: Geoemydidae) d'Alcoi (Alacant) David Campos Such p.109-114

Notes breus

11. Tres nuevas especies adventicias para la flora valenciana Pedro Pablo Ferrer Gallego, Inmaculada Ferrando, Aurelio Peña Rivera, Emilio Laguna Lumbreras p.115-119

12. Echinopsis chamaecereus (Cactaceae), una nueva especie para la flora alóctona de la Comunidad Valenciana Carlos Fabregat Llueca, Silvia López Udias p.121-126

13. Primera cita de llúdria (Lutra lutra L.) a la desembocadura del riu Millars (est de la península Ibèrica) Gonzalo Juan, David López García, Josep Maria Martínez, David Campos Such p.127-130

14. Nova localitat a les comarques de Castelló per a Vertigo angustior Jeffreys, 1830 (Gastropoda : Pulmonata) Ramon Prades Bataller, Carlos Fabregat Llueca, Ana Llopis Raimundo p.131-134