MILLARS: ESPAI I HISTÒRIA

Revista anual que recull aportacions sobre geografia, història i història de l'art.

Aquesta revista es titulava de l'any 1981 al 1991 Millars: geografia i història (ISSN 0213-2443) i entre 1974 i 1979, Millars: revista del Colegio Universitario de Castellón de la Plana (ISSN 0210-5683).


ISSN: 1132-9823. ISSN electrònic: 2340-4809

DOI: http://dx.doi.org/10.6035/Millars


Entitat responsable: Universitat Jaume I. Departament d’Història, Geografia i Art.

Web de la revista: MILLARS: ESPAI I HISTÒRIA


Els articles es poden consultar en el repositori cooperatiu RACO: RACO- MILLARS: ESPAI I HISTÒRIA i els sumaris, també en Dialnet