Usos històrics i gestió social de l’aigua.

DOI: http://dx.doi.org/10.6035/Millars.2014.37

DOSSIER

1. Presentació dossier: Usos històrics i gestió social de l’aigua. Sergi Selma Castell p. 9-15

2. Aigua, irrigació, hortes i patrimoni al territori valencià. Reis Lloría Adanero, Sergi Selma Castell. p. 17-34

3. Els espais irrigats tradicionals de Nàquera. Estratigrafia d’un paisatge històric Kilian Cuerda Ros p. 35-58

4. La gestió tècnica de la irrigació en les hortes històriques valencianes. El sequier, dels orígens a la desaparició (segles XIII-XVII). Ferran Esquilache Martí, Enric Guinot Rodríguez. p. 59-99

5. Sustentabilitat clivellada. De la gestióhidrològica a l’obra hidràulica al Vinalopó modern. Tomàs Pérez Medina. p. 101- 120

6. Conqueridors del secà: el procés de fundació de les primeres societats civils de reg a la plana de Castelló (1897-1914). Cristian Pardo Nacher. p. 121-148

7. Oasis sudcalifornianos: transferencia cultural del viejo al nuevo mundo áridos. Micheline Cariño, Antonio Ortega Santos. p. 149-176

8. Del Estado despótico al comunismo primitivo. Jacinta Palerm Viqueira. p. 177-192

ESTUDIS

9. Los judíos de Segorbe (Castellón) entre 1286-1391. Joaquín Aparici Martí. p. 195-231

10. Aproximació a les tipologies cíviques i polítiques del valencianisme a Castelló de la Plana (1977-2013). Francesc Marco Palau. p. 233-260


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78