Envíos recientes

 • La formación del campo térmico marino en la cuenca occidental del Mediterráneo 

  Quereda Sala, José; Montón Chiva, Enrique; Escrig Barberá, José; Ruescas Orient, Ana Belén; Mollà Cantavella, Belén
  La Conca Occidental del Mediterrani constituïx una zona neuràlgica pe lque concernix a les interaccions atmosfera-mar. Tant les llargues situacions d’estabilitat atmosfèrica com especialment la gènesi i evolució de les ...
 • Investigaciones históricas de los hornos coloniales en Huancavelica 

  Gálvez, José María
  El Consell Nacional de Ciència i Tecnologia Peruà CONYTEC per mitjà de la Direcció Departamental General de suport a la Investigació, dins dels seus projectes d’Investigació Científica i Tecnològica, per a Huancavelica, ...
 • Kaiser Julian als religiöser fundamentalist 

  Stepper, Ruth
  Hui la noció “Fonamentalisme” està en totes parts, ben sovint relacionat amb la religió. Cada un de nosaltres té una interpretació més o menys específica del seu significat. Este article ajuda a entendre el correcte ús del terme.
 • La manufactura tèxtil en l'àmbit rural dels Ports de Morella (segles XIV-XV) 

  Rabassa Vaquer, Carles
  L’article analitza l’evolució i característiques de la manufactura tèxtil que es desenvolupa en les aldees de Morella per oposició a la que té seu en la mateixa vila. Veiem així un cert retard cronològic, però també unes ...
 • Obra en piedra. Maestros vizcaínos en la Plana de Castelló (siglos XV-XVI) 

  Aparici Martí, Joaquín
  Al transcórrer dels segles XV i XVI, nombroses persones emigraren des de Biscaïa fins les terres del Regne de València. D’entre ells, un grup específic, els piquers i mestres d’obra de vila, vingueren a la zona de la Plana ...

Más


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Política general de seguridad de la información | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78