Número complet

Número 1


SUMARI

1. Brancal p. 2

2. Avencs i coves de Xodos Josep Lluís Viciano Agramunt p.3-11

3. L’invisible o la flama Anna Montero p. 12-13

4. De romería Pablo Montolio p. 14

5. Impressions de Xodos per un anglés Jim Beck p. 15-16

6. Xodos en temps islàmic Sergi Selma Castell p. 17-21

7. De verdures i regadius. Alguns usos i costums: l’ecologia de l’aigua Recaredo del Molí p. 22-24