La Roca pretén ser la revista d'estudis d'àmbit local, científics i divulgatius, tant de temàtica històrica com etnogràfica o literària, al voltant de Xodos.

Es publica des de 2008 i està editada per l' Associació Cultural l' Argivello, de Xodos.