SUMARI

1. Tu dius "vaig entrar", jo dic "entrí". El perfet català: variable dialectal, variable funcional Vicent Salvador p. 5-14

2. L'Escola de Música Valenciana. Realitat o ficció Sergi Arrando Mañez p. 15-36

3. La poesia acadèmica del barroc valencià Pasqual Mas Usó p. 37-46

4. Estudi d'alguns aspectes del parlar de Vinaròs Margarida Gil Lluch p. 47-56

5. Seidia: espill o miratge renaixentista? Teresa Esteve Palomar p. 57-68

6. Comicitat i cognició P. Sancho Cremades p. 69-97

7. De l'aforisme a l'eslògan publicitari: una caracterització pragmàtica Joan Garí p. 99-110

8. La intertextualitat cinematogràfica en "Ciné-roman" Maria Dolores Burdeus Pérez p. 111-125

9. Introducció als tipus de son: característiques i desordres associats Francesc Palmero p. 127-153

10. El llenguatge social de significació privada i la intel.ligència en la comunicació referencial infantil Dolors Girbau Massana p. 155- 166

11. Escariano en la tradició fabulosa dels gegants negres, guardians de coves, jardins i castells Víctor Gómez p. 167-170

12. Abstract. p. 171-175

13. Ressenyes. p. 177-179

Recursos


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Política general de seguridad de la información | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78