L’Anuari. Revista de recerca humanística i científica es publica des de l’any 1990.

 

ISSN paper: 1130-4235

ISSN electrònic: 2340-4787

DOI:http://dx.doi.org/10.6035/Anuari

Registre al catàleg UJI

 

En els seus inicis va ser miscel•lània (1990-91, director: Joan Garí; 1992-94, director: Tomàs Martínez; 1995-96, director: Joan Verdegal), però l’any 1997 va encetar la seua trajectòria monogràfica, impulsada des d’aleshores per Joan Verdegal.

 

L’Anuari. Revista de recerca humanística i científica, és fruit d’un conveni de col•laboració entre l’ Agrupació Borrianenca de Cultura i la Universitat Jaume I.