SUMARI

1. Sobre les Vides de sant Vicent Ferrer compilades per Ranzano, Antonino i Miquel Peres Curt Wittlin p. 5-27

2. Els amants i els altres. Una visita al tercer amorós en la literatura catalana medieval Vicent Martines p. 29 - 44

3. A l'entorn d'un protocol de Rafael Martí de Viciana Jaume J. Chiner Gimeno p. 45 - 58

4. Les preposicions catalanes per i per a: un cas conflictiu de la normativa lingüística Joan Andreu Bellés p. 59-84

5. Folklore i llengua: les paraules de la dansa Lluis Gimeno Betí p. 85-104

6. Cicle familiar, pràctiques successòries i sistemes agraris durant l'Antic Règim al País Valencià Modest Barrera Aymerich p. 105- 114

7. Etnicitat, nació, Estat i projecte europeu sobre macroestructures, identitats i desconstruccions Andrés Piqueras Infante p. 115-132

8. Congruències i dicrepàncies en les escales de valors entre pares i fills adolescents Dionisio Martín Valero p. 133- 142

9. Comportament edàfic de Gypsophila hispanica Willk. a la província de Castelló E. Sanchis Duato; R. Roselló Gimeno; J.B. Peris Gisbert; R. Currás Cayón p. 143 - 150

10. Abstract. p. 151-152


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78