SUMARI

1. El procés comunitari. Aspectes judicials i processals (de París i Roma a Maastricht) Juan Luis Gómez Colomer p. 5-26

2. Melodrama i tragèdia en "Retorn a Brideshead" de Evelyn Waugh Pelegrí Sancho Cremades p. 27 - 57

3. Trotskisme? Antiestalinisme? Una novel.la d'espionatge en francès de Jorge Semprún Joan Manuel Verdegal Cerezo p. 59 - 84

4. La trajectòria literària i intel.lectual de Francesc Almela i Vives a la postguerra Josep Ballester p. 75 – 84

5. Una difícil decisió a les odes d'Horaci: datiu o ablatiu? Juan Manuel Martínez Peñarroja p. 85-100

6. Documents sobre mestres de primeres lletres de Villafamés al segle XVII: Notes històriques i estudi dels textos Pere Martínez Barreda p. 101- 141

7. La ciutat islàmica de Borriana. Problemàtica urbana Vicent Verdegal Cerezo p. 143-158

8. Anàlisi de la imatge corporativa: un avantatge competitiu de les Pimes Andreu Blesa p. 159- 166


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78