SUMARI

1. La Reforma Gregoriana del Calendari Arcadi Garcia p. 5-15

2. Una proposta d'estructura i de cronologia del contingut del Llibre dels Feits de Jaume I Vicent Garcia Edo p. 17 - 34

3. Sobre l'administració i ús de l'aigua de reg al terme de Borriana Joaquim Aparici Vilar p. 36 - 59

4. Melodrama, fulletó literari i film revolucionari: dues visions de La verdad sobre el caso Savolta Vicent J. Benet p. 61 – 70

5. Al voltant del binomi funcionalitat-esteticitat en els objectes de disseny Wenceslao Rambla p. 71 - 83

6. El llenguatge de la conversació telefònica. Un exemple pràctic de la llengua anglesa Miguel M. Llop Díaz-Cano p. 85-104

7. Lèxic de ferrers i ferradors a Benicarló (Baix Maestrat) Núria Gómez Juan p. 106 - 132

8. La Gramàtica de Ballot: la llengua catalana i la consciència lingüística entre la Decadència i la Reinaxença Rolf Kailuweit p. 133-142

9. El nom del riu "Anna" i altres dades pera a la toponímia borrianenca Luciano Pérez Vilatela p. 143 - 150

10. Entorn del verb MANERE i dels seus derivats Montserrat Villas Chalamanch p. 151-166

11. Abstract. p. 167-168


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78