L’esport en les diferents etapes educatives Anàlisi i propostes per a la millora de la praxi.
Carlos Hernando Domingo (ed.)

NÚMERO COMPLET
Número 29 complet.
p. 1-96

 

SUMARI

1. Presentació. José Campos Granell p. 5-6

2. Pròleg. Carlos Hernando Domingo p. 7-9

3. Valoració de la condició física en Educació Infantil: orientacions per a l’aplicació a l’aula. Diego Moliner Urdiales, Óscar Chiva Bartoll; María Reyes Beltrán Valls p. 11-17

4. L’aprenentatge-servei en educació física: una proposta de millora personal i social. Jesús Gil Gómez; María Maravé Vivas p. 19-28

5. Noves tendències del treball de la resistència aeròbica en el currículum de Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives. L’entrenament fraccionat com a base d’un enfocament didàctic envers el coneixement, l’evolució i l’avaluació de l’exercici a partir del test de la course navette. Antoni Simarro Rius; Josep Simarro Safont p. 29-40

6. Desmitificant el treball de força amb xiquets i adolescents. Marc Flor Rufino p. 41-54

7. Pràctica esportiva i benestar psicològic en adolescents: Projecte DADOS. Mireia Adelantado-Renau; Diego Moliner-Urdiales p. 55-62

8. Les curses de muntanya als instituts de les terres de l’Ebre. Florenci Sales Vilata p. 63-73

9. Una visió educativa de l’esport universitari. Alicia López Yeste p. 75-83


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78