DOI: http: //dx.doi.org/10.6035/Anuari.2014.26

L'Arquitectura que ve. Una prospectiva sobre el disseny de l'hàbitat humà.

NÚMERO COMPLET

Número 26 complet. p. 1-112SUMARI

Preàmbul Vicente Mas p. 9-10

Vestíbul Ivan Cabrera, Antoni Roig p. 11-18

1. Arquitectura simbiòtica Constantin Spiridonidis, Maria Voyatzaki p. 19-27

2. L’arquitectura de demà: un enfocament radical Nur Çağlar p. 29-34

3. El retrofutur en l’arquitectura: una visió comparada d’Archigram i els metabolistes japonesos Luis Álvarez Alfaro p. 35-43

4. Els arquitectes que estan venint… Martin Chénot p. 45-52

5. Reordenar el present Adalberto Del Bo p. 53-64

6. Arquitectura per a una altra crisis: dos casos d'estudi britànics. Débora Domingo p. 65-74

7. La proposta educativa y arquitectónica del Rural Studio: una visió de futur Xavier Vendrell p. 75-83

8. El monument i el seu interior: enfocament cultural versus enfocament conservador Koenraad Van Cleempoel, Bie Plevoets p. 85-93

9. Repensar la urbanitat: ecologia, infrastructura, urbanizació Adrià Carbonell p. 95-100


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78