SUMARI

1. Preàmbul. Diego López Olivares p. 5-6

2. Reflexions entorn del model turístic: cap a una estratègia territorial turística sostenible. Diego López Olivares p. 7-16

3. Canvis i permanències en l’evolució recent de les destinacions turístiques del litoral mediterrani i sud-atlàntic espanyol. Enrique Santos Pavón ; Alfonso Fernández Tabales p.17-30

4. La importància dels indicadors de sostenibilitat en les destinacions turístiques. Aplicació d’indicadors de capacitat de càrrega a la Costa del Sol oriental. Enrique Navarro Jurado; Francisco Jesús Solis Becerra p. 31-44

5. Els Plans d’Excel·lència Turística d’Orpesa i Benicàssim. Una revisió de la planificació turística local (1993-2007). Ruben Arnandis i Agramunt; Emilio M. Obiol Menero p. 45-58

6. Turisme rural: un model sostenible. Javier Solsona Monzones p.59-76

7. Indicadors bàsics d’intensitat d’ús turístic per a la gestió turística sostenible dels parcs naturals. Juan Ignacio Pulido Fernández p.77-90

8. L’avaluació analítica i integrada dels recursos territorials turístics als parcs naturals. Juan Bautista Ferreres Bonfill; Ouafae Abdelouahab Reddam p. 90-102

9. La consolidació turística de les destinacions patrimonials: una aliança estratègica entre patrimoni i turisme. Miguel Ángel Troitiño Vinuesa; Libertad Troitiño Torralba p. 102-119

10. Extractes. p. 121-127


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78