Inauguració de la Torrassa de Benifaet, a Borriol (Plana Alta)Data d'emissió: 27/4/1974Contingut:

- Festes del Cinquantenari de la Coronació de la Mare de Déu del Lledó: Himne de la Coronació a la Lledonera, de 1924, obra de Pau Tellado.

-Inauguració de la Torrassa de Benifaet, de Vicent Forcada Martí, a Borriol (reportatge amb entrevistes).


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78