SUMARI

1. Preàmbul p. 5-6

2. Introducciò p. 7-10

3. El medi Físic p. 11-13

4. Primera part: La documentació arqueològica p. 15-102

5. Segona part: Un assaig d'interpretació p. 103-131

6. Conclusions p. 133-134

7. Notes p. 135-146

8. Resum p. 147-148

9. Bibliografía p. 149-249