(Alacant, 12 maig 1843 - Castelló de la Plana, 17 novembre 1903)

Realitza els seus primers estudis a Alacant, més tard es trasllada a Madrid on acudeix a l'Escola Superior de Diplomàtica, sent de les primeres promocions.

A l'agost de 1866 arriba a Castelló, tenint com a destinació la Biblioteca de l'Institut de Segon Ensenyament, amb la categoria d'Ajudant de Tercera. Entre 1869 i 1871 participa activament en la política sent militant del Partit Republicà. En 1870 s'efectuen eleccions on és triat regidor, formant part del consistori que presideix com a Alcalde Francisco González Chermá. En 1871 l'Ajuntament li encarrega ordenar i classificar els documents de l'Arxiu, lloc de treball que ocuparà durant tota la seua vida laboral, sent nomenat Cronista Oficial de la Ciutat al 1881. També participa en la Comissió Provincial de Monuments Històrics-Artístics. Per açò, en 1880, és nomenat Acadèmic Corresponent a Castelló de la Real Acadèmia d'Història de Sant Fernando i de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carlos.