Mestre i músic, va signar la música de diverses obres. Entre elles podem destacar Teoría completa de Solfeo , on exposa de forma clara les claus principals del solfeig, signes musicals i anàlisi musical entre altres qüestions.