Publicació periòdica editada per l'Associació Nueva Jerusalen, de Borriol, que inclou articles sobre temes culturals i d'àmbit local. S'inicia en 1975 amb periodicitat irregular.

View more