(Vila-real, 1876 – Xàtiva, 1971)

Carlos Sarthou fou jutge i historiador. Va ser fundador i primer president de la secció local de Creu Roja Espanyola en 1906. Va desenvolupar la seva carrera judicial a Xàtiva i Vicálvaro (Madrid).

La seua inquietud cultural comença a manifestar-se amb la publicació d’estudis com Viaje por los santuarios de la provincia de Castellón(1909) i Impresiones de mi tierra(1910), que motiven la seua col·laboració com a autor del volum corresponent a Castelló en la Geografía General del Reino de Valencia(1913). És nomenat membre corresponent de la Reial Acadèmia de la Història i adscrit a la Comissió Provincial de Monuments de Castelló. En 1919 és designat delegat reial de Belles Arts a Castelló. Entre altres càrrecs, va ser acadèmic corresponent de Belles Arts a Xàtiva (1953), membre de la Institució Alfons el Magnànim (1956) i de la Hispanic Society de Nova York (1959), a més de col·laborador de nombroses revistes de divulgació i director del Museu Municipal de Xàtiva fins al 1961.