Publicació periòdica editada per l’església de Vilafranca, amb articles i notícies de temàtica religiosa, principalment, sobre la devoció a la Mare de Déu del Llosar, i cultural, de l’àmbit de Vilafranca.

S’inicià en 1923, amb periodicitat mensual.

View more