(1885-1954)
La seva obra va ser plenament local i la seva carrera professional va estar orientada a la docència: als Escolapis, a l’escola i a l’Institut. Les seues obres estan repletes d’inquietuds pedagògiques.