Data d'emissió: 12/05/1973Contingut:

- Missa Salve Regina, de Sthere, Ave Maria de Victòria i Himne del Congrés Eucarístic, obres interpretades per la Schola Cantorum de Castelló, dirigida per Rafael Roca, en la festa del Lledó.

- Èxit de la Serenata a la Mare de Déu del Lledó. Miquel de Sanmillan, amb brusa, es va presentar a lliurar la bandera-estendard de la Banda de la Creu Roja. Entrevistes a Rafael Roca, Joaquín Campos i Mn. Elias Sanz. Cants de la coral "Mundo Joven" i entrevista a un dels seus membres, Josep Miquel Francés Camús.

- Recitat de Tríptic de maig, de Miquel Peris Segarra, pel seu autor, poemes per a la Serenata del Lledó. Vol de campanes. Entrevista al bisbe auxiliar de València i al president de la confraria del Lledó, Vicent Trilles Delago.

- Entrevista a Timoteo Nadal sobre les festes del grup Verge del Lledó, de Castelló.