Data d'emissió: 24/04/1971Contingut:

- «Fiestas en la calle San Vicente». Entrevista a José Viciano Galí, clavari entrant de la festa per a l’any següent. Entrevista a Mn. José Doménech Besalduch.

- Segon fascicle de la sèrie «Els pelegrins de Les Useres», de Vicente Miguel González Ulldemolins.

- «Lledó: testimonio y convocatòria»: notícies sobre programa d’actes. Informació sobre la primera cavalcada costumista que obria la processó de la festa major del Lledó. Entrevista a Maria Felis sobre col·laboració de dansa dels arets en cavalcada del Lledó.