Data d'emissió: 05/08/1972Contingut:

- «Estiu 72»: Brancal sobre les cobles i cançonetes de la Murga Típica Fadrell Camp, en les festes de sant Cristòfol.

- «Castelloneries en Benicàssim»: «Vivències i records del Festival Internacional de Guitarra Francesc Tàrrega», per Josep Barberà Ceprià.

- Audició de la peça «Un niño soy», del guitarrista Francesc Herrera, interpretada pel mateix autor, acompanyat per l’orquestra de RTV de Ginebra.

- «Castelló, anys quaranta» (nou capítol).

- «Historia y anecdotario del Teatro Principal», per Antonio Gascó).

- «Teatre valencià»: continuació de la part final de Nelo Bacora, de Peris Celda, obra interpretada pel Grup Juvenil Sant Pere, del Grau.


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78