The following license files are associated with this item:

Tots els articles de la Revista de Llengua i Dret s’editen sota llicència Creative Commons de Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada des del 2009. Publicar en aquesta revista comporta acceptar aquesta modalitat d’edició.
Except where otherwise noted, this item's license is described as Tots els articles de la Revista de Llengua i Dret s’editen sota llicència Creative Commons de Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada des del 2009. Publicar en aquesta revista comporta acceptar aquesta modalitat d’edició.