kultur, vol.5, núm. 10, any 2018

Los espacios sociales rurales como objeto de reflexiones, intervenciones y disputas

DOI: http://dx.doi.org/10.6035/Kult-ur.2018.5.10

ISSN: 2386-5458

web de la revista

El present monogràfic es proposa discutir sobre les reconfiguracions materials, polítiques, socials, culturals i simbòliques dels espais rurals actuals, en el marc de les tendències homogeneïtzants del capital i les polítiques neoliberals. La nostra intenció ha sigut convocar investigadors de diferents disciplines des de les quals es discuteixen les visions que dicotomitzen la vida social dels camps, la cosifiquen i esencialitzen i mostren, en canvi, les múltiples relacions socials que lliguen camp i ciutat. Reprenem en aquest sentit la pregunta que en els nostres anys inicials de formació realitzaven l’antropòleg argentí Hugo Ratier i la nostra mestra Maria Rosa Neufeld, quan ens plantejaven que camp i ciutat no constitueixen entitats clarament delimitades, contraposades i excloents i ens convidaven a indagar sobre quant del que és urbà està present en la vida rural i viceversa. «Quantes ruralitats coneixen?». Insistien: «El rural ha de ser explicat». Ens interpel·laven perquè advertirem que es tracta de realitats històriques canviants, tant en si mateixes com en les seves interrelacions. Poden semblar òbvies aquestes afirmacions però recollim aquesta apel·lació a explicar sempre social i històricament la manera en què es configuren complexament les vides rurals i no considerar el que hi trobem com a simples rèmores o anticipacions del futur. Els treballs que aquí es reuneixen, permeten, justament, discutir amb visions ahistòriques i esencialitzadores, i mostren la complexitat de processos que poc tenen a veure amb versions que encara es multipliquen. Ens referim d’una banda a aquelles carregades de cert fatalisme demogràfic, social i cultural, que assumeix la desaparició dels poblats rurals com a part d’un inevitable desenvolupament evolucionista, sense qüestionar el perquè i que ignoren els moviments existents, les formes de producció materials i simbòliques que es redefineixen, les resistències, reapropiacions i reconfiguració identitària de la gent del camp. Els treballs que presentem també discuteixen amb les visions romàntiques i esperançadores que proposen la volta al camp, a la natura, a una vida benigna, reparadora, que invisibilitza les relacions de poder i l’explotació dels treballadors rurals (amb o sense terra), que semblen diluir-se en el paisatge..

Coord. Àgora: Elisa Cragnolino

ÍNDEX

- Número complet

ACRÒPOLI

1. Editorial. p. 7-16

ÀGORA

2. Una introducción a «Los espacios sociales rurales como objeto de reflexiones, intervenciones y disputas». Elisa Cragnolino. p. 19-38

3. Insurgencias rururbanas. Los pueblos originarios frente a los megaproyectos de la Ciudad de México. Omar Arach; Edgar Linares Dominguez; Luis Daniel Hocsman. p. 39-62

4. El nuevo aeropuerto y la defensa del territorio en Atenco-Texcoco, México. Usos políticos y resguardos sociales de la cultura acolhua a través de la historia. Itzam Pineda Rebolledo. p. 63-84

5. Jóvenes rurales, entre la crisis de la reproducción social y la migración internacional. El caso del oriente de Morelos, México. Nashelly Ocampo Figueroa. p. 85-106

6. Juventudes indígenas: entre las marcas étnico-rurarles y nuevas adscripciones urbanas en la Universidad. Gabriela Czarny Krischkautzky. p. 107-124

7. Los tejidos reticulares: alianzas y solidaridades empresariales en la territorialización del modelo de agronegocios (Córdoba, Argentina). Sofía Ambrogi. p. 125-142

8. Políticas públicas y cotidianidad rural-urbana. una aproximación socio-antropológica a las concepciones de planes y programas agropecuarios (Santa Fe - Argentina). Marina Eliana Espoturno. p. 143-169

9. Ciudad, ruralidad isleña y políticas públicas. Experiencias formativas de los jóvenes en el Delta del Paraná (Rosario-Argentina). Macarena Romero Acuña. p. 170-189

10. Raíces en el aire. Espacios sociales rurales y movilidades en la región pampeana bonaerense contemporánea. Verónica Hendel. p. 190-212

EXTRAMURS

11. Comparativa fotográfica interactiva como dispositivo de revisión del paisaje. Práctica artística: la acequia Rascaña. Maria Jose Gutiérrez González. p. 215-236

STOA

12. Entrem a Isósteles Estudi (Borriana). Entrevista a José Carlos de la Torre. Equip Kult-ur. p. 239-244

BIBLOS

13. Desaparecer de sí. Ernesto A. Ponce Rodríguez. p. 247-253

14. Contre les inégalités : le logement. Renaud Goyer; Julien Simard. p. 255-264