Kultur, vol.1, núm.1, any 2014

GOVERNANÇA DE LA CIUTAT I DRETS CULTURALS

DOI: http://dx.doi.org/10.6035/Kult-ur.2014.1.1

ISSN: 2386-5458

web de la revista

En moments com els actuals de descrèdit general de la política, com a resultat de la desqualificació dels principals actors polítics i els seus actes de poder —que obren les portes a la irrupció de les polítiques feixistes—, es fan necessàries reflexions per refonamentar les formes de tractament de la cosa pública. Urgeixen polítiques radicalment diferents de la fraudulenta claudicació davant els interessos econòmics. Les formes que la governança de la ciutat podria adoptar en les actuals circumstàncies constitueixen un impuls per a l'entrada en escena de kultur.

Jordi Pascual, Coord. Àgora


ÍNDEX

- Número complet


ACRÒPOLI


1. Presentació institucional. Wenceslao Rambla Zaragozá. p. 9-12

2. Editorial. Paco Marco. p. 13-31


ÀGORA


3. Governança de la ciutat i drets culturals. Jordi Pascual. p. 35-45

4. Les droits culturels dans la grammaire du développement. Patrice Meyer-Bisch. p. 47-68

5. Quelle gouvernance pour la culture et le secteur culturel? Raymond Weber. p.69-100

6. Cultura, políticas públicas y bienes comunes: hacia unas políticas de lo cultural. Nicolas Barbieri. p.101-119

7. Valuing Culture in the Global City. John Holden. p. 121-134

8. Repensant la governança de la creativitat a les ciutats. Montserrat Pareja-Eastaway. p. 135-150

9. Understanding cultural diversity policy making by exploring its tools at the urban level. Davide Ponzini. p.151-164

10. Cultural governance in sustainable cities. Nancy Duxbury. p. 165-182

11. Literature Review on Cultural Governance and Cities. Jordi Baltà Portolés, Vesna Čopič, Andrej Srakar. p.183-200


EXTRAMURS


12. Missions interculturals: una experiència de desenvolupament comunitari a les comarques de Castelló. Nati Alcañiz, Tomàs Segarra, Eugeni Trilles. p.203-214

13. Aprendre a la ciutat a través de la deriva. M. Mar Estrela Cerveró, Jaume Martínez Bonafé. p.215-222


BIBLOS


14. Redes, no-lugares, naturaleza. Enrique Salóm Marco. p.225-231

15. El emperador está desnudo. Paco Marco. p.233-237