• Mujer y mercado de trabajo 

      Frau Llinares, Mª José; Papí Gálvez, Natalia Universitat Jaume I. Institut Universitari d’Investigació Feminista i de gènere (2005)