III Congrés Castelló 2020: Una visió sobre el posicionament futur de Castelló i la seua província

Castelló de la Plana, 2011-2012


Llibre blanc sobre el posicionament sociocultural i econòmic de Castelló i la seua província


PROGRAMA (24 d'octubre de 2011 al 7 de març de 2012)

Sessió Inaugural (24 d'octubre)

1a sessió: Dones i empresàries: motor de canvi (2 de noviembre)

Material addicional de les ponències:

Mujeres y empresarias como motro de cambio. Esther Castellano y Marta Castellanos

2a sessió: Agricultura: collint solucions per al futur de Castelló (7 de noviembre)

3a sessió: Transport i logística: un rumb ferm cap al progrés (9 de novembre)

Material addicional de les ponències:

Transporte y logística: un rumbo firme hacia el progreso. Carlos Eleno

El Puerto de Castellón en el 2020. Roberto Arzo Cubero

Conferencia de D. Juan García-Salas

4a sessió: “Construint” el futur de Castelló (14 de novembre)

5a sessió: La innovació de la tradició ceràmica en Castelló (16 de novembre)

Material addicional de les ponències:

Dinamització del sector ceràmic de Castelló. Carlos Feliu

6a sessió: Comerç i Castelló: cercant l'equilibre econòmic (21 de noviembre)

Material addicional de les ponències:

Castellón Comercio 2020. Fernando Monzó

7a sessió: Un nou horitzó industrial per a Castelló (24 de novembre)

8a sessió: La innovació de Castelló a través de les noves tecnologies (28 de novembre)

9a sessió: Prestigi i imatge de Castelló a través de la salut (29 de novembre)

Material addicional de les ponències:

Prestigio e imagen de Castellón a través de la salud. Pablo Sendra

10a sessió: Turisme: Viu Castelló (6 de febrer)

11a sessió: El futur de les empreses soci-ambientals: per un Castelló sostenible (15 de desembre)

Material addicional de les ponències:

El futuro de las empresas socio-ambientales. Por un Castellón sostenible. Félix Ripollés

12a sessió: Una tercera edat jove d'esperit (19 de desembre)

Material addicional de les ponències:

Programa de personas mayores Cruz Roja Española. Mariví Conde

13a sessió: Energia: Projectant llum al futur de Castelló (9 de gener)

Material addicional de les ponències:

Energía e infraestructuras. Antonio Cejalvo

Castellón: presente y futuro de la energía eléctrica. Juan Bolinches

Almacenamiento subterrráneo de gas natural: Proyecto Castor. Recaredo del Potro

14a sessió: Desenvolupament de la Innovació, Internacionalització, Comercialització i Distribució a Castelló (11 de gener)

Material addicional de les ponències:

Castelló, la Universitat Jaume I i el corredor mediterrani del coneixement. Vicent Climent

15a sessió: Progrés de la formació i futura evolució de l'ocupació a Castelló (16 de gener)

Material addicional de les ponències:

Datos sobre el empleo y crisis. Vicente Sampedro

16a sessió: El futur de l'estructura bancària a Castelló (18 de gener)

Material addicional de les ponències:

El futuro de la estructura bancaria en Castellón. Salvador Lluch

17a sessió: Influència i futur de Castelló a través de la comunicació (23 de gener)

18a sessió: Societat Civil: Units per a millorar Castelló (25 de gener)

Material addicional de les ponències:

Fundación Borja Sánchez para niños con lesiones cerebrales. María Sánchez de Mora

19a sessió: Comunicant el futur de Castelló a través de la salut (30 de gener)

20a sessió: Joves talents de Castelló (13 de febrer)

21a sessió: Esport com a dinamitzador econòmic (27 de febrer)

22a sessió: Ponència: Els reptes de la societat i de les empreses davant la crisi (2 de març)

23a sessió: Ponència: La nova administració en l’era de la comunicación (5 de març)

Material addicional de les ponències:

La nueva Administración en la era de la comunicación. Javier Moliner

Sessió de Clausura (7 de març)

Material addicional de les ponències:

Crisis económica y enfermería escolar. Raquel Suárez y Joan Franco

Conclusions de la Sessió de Clausura

Dossier de premsa clausura III Congrés Castelló 2020

Más


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78