III Congrés Castelló 2020: Una visió sobre el posicionament futur de Castelló i la seua província

Castelló de la Plana, 2011-2012


Llibre blanc sobre el posicionament sociocultural i econòmic de Castelló i la seua província


PROGRAMA (24 d'octubre de 2011 al 7 de març de 2012)

Sessió Inaugural (24 d'octubre)

1a sessió: Dones i empresàries: motor de canvi (2 de noviembre)

Material addicional de les ponències:

Mujeres y empresarias como motro de cambio. Esther Castellano y Marta Castellanos

2a sessió: Agricultura: collint solucions per al futur de Castelló (7 de noviembre)

3a sessió: Transport i logística: un rumb ferm cap al progrés (9 de novembre)

Material addicional de les ponències:

Transporte y logística: un rumbo firme hacia el progreso. Carlos Eleno

El Puerto de Castellón en el 2020. Roberto Arzo Cubero

Conferencia de D. Juan García-Salas

4a sessió: “Construint” el futur de Castelló (14 de novembre)

5a sessió: La innovació de la tradició ceràmica en Castelló (16 de novembre)

Material addicional de les ponències:

Dinamització del sector ceràmic de Castelló. Carlos Feliu

6a sessió: Comerç i Castelló: cercant l'equilibre econòmic (21 de noviembre)

Material addicional de les ponències:

Castellón Comercio 2020. Fernando Monzó

7a sessió: Un nou horitzó industrial per a Castelló (24 de novembre)

8a sessió: La innovació de Castelló a través de les noves tecnologies (28 de novembre)

9a sessió: Prestigi i imatge de Castelló a través de la salut (29 de novembre)

Material addicional de les ponències:

Prestigio e imagen de Castellón a través de la salud. Pablo Sendra

10a sessió: Turisme: Viu Castelló (6 de febrer)

11a sessió: El futur de les empreses soci-ambientals: per un Castelló sostenible (15 de desembre)

Material addicional de les ponències:

El futuro de las empresas socio-ambientales. Por un Castellón sostenible. Félix Ripollés

12a sessió: Una tercera edat jove d'esperit (19 de desembre)

Material addicional de les ponències:

Programa de personas mayores Cruz Roja Española. Mariví Conde

13a sessió: Energia: Projectant llum al futur de Castelló (9 de gener)

Material addicional de les ponències:

Energía e infraestructuras. Antonio Cejalvo

Castellón: presente y futuro de la energía eléctrica. Juan Bolinches

Almacenamiento subterrráneo de gas natural: Proyecto Castor. Recaredo del Potro

14a sessió: Desenvolupament de la Innovació, Internacionalització, Comercialització i Distribució a Castelló (11 de gener)

Material addicional de les ponències:

Castelló, la Universitat Jaume I i el corredor mediterrani del coneixement. Vicent Climent

15a sessió: Progrés de la formació i futura evolució de l'ocupació a Castelló (16 de gener)

Material addicional de les ponències:

Datos sobre el empleo y crisis. Vicente Sampedro

16a sessió: El futur de l'estructura bancària a Castelló (18 de gener)

Material addicional de les ponències:

El futuro de la estructura bancaria en Castellón. Salvador Lluch

17a sessió: Influència i futur de Castelló a través de la comunicació (23 de gener)

18a sessió: Societat Civil: Units per a millorar Castelló (25 de gener)

Material addicional de les ponències:

Fundación Borja Sánchez para niños con lesiones cerebrales. María Sánchez de Mora

19a sessió: Comunicant el futur de Castelló a través de la salut (30 de gener)

20a sessió: Joves talents de Castelló (13 de febrer)

21a sessió: Esport com a dinamitzador econòmic (27 de febrer)

22a sessió: Ponència: Els reptes de la societat i de les empreses davant la crisi (2 de març)

23a sessió: Ponència: La nova administració en l’era de la comunicación (5 de març)

Material addicional de les ponències:

La nueva Administración en la era de la comunicación. Javier Moliner

Sessió de Clausura (7 de març)

Material addicional de les ponències:

Crisis económica y enfermería escolar. Raquel Suárez y Joan Franco

Conclusions de la Sessió de Clausura

Dossier de premsa clausura III Congrés Castelló 2020