Publicacions de membres del grup d'investigació NANOUPTAKE