The following license files are associated with this item:

© Del text: les autores i els autors, 2019
© De la present edició: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2019
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Del text: les autores i els autors, 2019 © De la present edició: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2019