The following license files are associated with this item:

© Del text: Els autors i les autores, 2018
© De la present edició: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2018
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Del text: Els autors i les autores, 2018 © De la present edició: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2018