Professora: Irene Epifanio López

Informació general

Material de recolzament de l'assignatura SIQ007 (SIQ507): Anàlisi estadística de sistemes (simulació amb Arena) del Màster de Matemàtica Computacional.

Objectius:
• Construir models informàtics que descriuen la part essencial del comportament d'un sistema.
• Dissenyar i realitzar experiments amb el model i extraure conclusions dels seus resultats per a recolzar la presa de decisions.

Temari:
1. Introducció als models de simulació
2. Simulació d'esdeveniments discrets
3. Generadors de números i variables aleatòries
4. Fonaments del software ARENA
5. Anàlisi de les dades d'entrada
6. Anàlisi dels resultats de la simulació
7. Modelització de diversos sistemes:
a) linies de producció
b) sistemes de transport
c) sistemes informàtics

Bibliografia bàsica:

* T. Altiok, B. Melamed. Simulation modeling and analysis with Arena. 2001
* W.D. Kelton, R.P. Sadowski, D.A. Sadowski. Simulation with Arena. 2004
* A. Law, W.D. Kelton. Simulation modeling and analysis. 2000

Software:

ARENA 7.01 Academic version

Teaching / Learning guide