Professora: Cristina Campos Sancho

Resum:

L'assignatura Enginyeria del Programari de Gestió I és la primera que s'imparteix corresponent al bloc troncal del mateix nom. Aquesta assignatura pretén descriure les principals activitats a realitzar per a la construcció de sistemes informàtics i introduir l'alumne en el coneixement i manipulació de tècniques i ferramentes que donen suport al desenvolupament d'aquestes activitats, així com altres relacionades amb el manteniment de programari de sistemes informàtics ja en funcionament i la planificació de projectes de desenvolupament de sistemes informàtics.

Coneixements previs:

És necessari saber utilitzar un processador de textos a nivell avançat.

Temari:

Unitat didàctica 1. Introducció a l'Enginyeria del Programari

Tema 1. Conceptes bàsics de l'enginyeria del programari 

Tema 2. Paradigmes i metodologies de l'enginyeria del programari 

Tema 3. Processos del desenvolupament d'un sistema informàtic

Unitat Didàctica 2. Process de l'Anàlisi

Tema 3. Definició de Requisits 

Tema 4. Modelat de Processos 

Tema 5. Modelat de Dades

Unitat Didàctica 3. Process de Disseny del Sistema

Tema 6. Disseny d'interfícies d'usuari 

Tema 7. Disseny de processos 

Tema 8. Disseny de la base de dades i de la plataforma de maquinari

Unitat Didàctica 4. Construcció del Sistema

Tema 9.  Construcció i proves dels programari

Tema 10. Formació d'usuaris

Tema 11. Migració i Posada en marxa

Unitat Didàctica 5. Planificació del Sistema

Unitat Didàctica 6. Altres activitats del desenvolupament de sistemes

Unitat Didàctica 7. Implantació de productes de programari estàndard

Módulos/Bloques temáticos


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78