Envíos recientes

  • Introducció a l'experimentació 

    García Belmonte, Germà; Bisquert, Juan; Hernández, María Jesús; Bal·le, Salvador; Mañosa, Lluis
    Normalment les coses que s'aprenen en el laboratori requereixen el guiatge d'experts. Aquest llibre presenta una visió sumària i actualitzada dels procediments bàsics de l'experimentació cientificotècnica: assenyala i ...

Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Política general de seguridad de la información | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78