La col·lecció e-Treballs d'Informàtica i tecnologia té com a finalitat mostrar aportacions recents a la docència i la investigació en aquestes matèries.