Llibres escrits per membres del Departament d'Aministració d'Empreses i Màrqueting