Publicacions sobre química organometàl·lica, ferrocè, òptica no lineal, dendrímers, catàlisi homogènia

web de QOMCAT