Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributorVentura Campos, Noelia
dc.contributor.authorUri Tortajada, Jennifer
dc.contributor.otherUniversitat Jaume I. Departament d'Educació
dc.date.accessioned2015-10-28T08:14:23Z
dc.date.available2015-10-28T08:14:23Z
dc.date.issued2015-06-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/137405
dc.descriptionTreball final de Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària. Codi: MP1040. Curs acadèmic 2014-2015ca_CA
dc.description.abstractDurant els últims anys, ha augmentat de manera considerable els diagnòstics de trastorns relacionats amb les dificultats d’aprenentatge i desenvolupament. És per això que s’han desenvolupat un gran nombre de tècniques i materials dedicats al treball de les habilitats socials que les persones amb aquests trastorns necessiten desenvolupar i que han canviat notablement la percepció de la comunitat envers individus amb aquests desordres. Encara així, hi ha camps els quals estan poc investigats i són igual de necessaris, com és el cas del desenvolupament de destreses i coneixements matemàtics per a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista grau 1. Aquest Treball de Fi de Grau desenvolupa una sèrie de materials dedicats al treball de l’àrea matemàtica en xiquets i xiquetes amb TEA grau 1, més concretament el camp de l’escriptura matemàtica. Mitjançant la utilització de jocs i activitats manipulatives es poden aprendre alguns dels coneixements que, a causa de la diferència perceptiva que sofreixen els alumnes amb TEA grau 1, els resulten difícils d’adquirir de manera ordinària a l’escola.ca_CA
dc.description.abstractIn recent years, diagnosis of disorders in relation to the learning difficulties and development have significantly increased. As a consequence, a high number of techniques and materials have been devoted to social skills for people with disorders in order to help them develop and change the perception of the community towards individuals. Still, there are areas in which there is few investigation and are important too, such as the development of mathematical knowledge and skills for people with Autism Spectrum Disorder grade 1. On my final undergraduate dissertation, it is shown some materials dedicated to the work of mathematical area for children with first grade of ASD, specifically the field of mathematical writing. By using manipulative games and activities, children with first grade of ASD can achieve some of the knowledge that are difficult to acquire at an ordinary school.ca_CA
dc.format.extent49 p.ca_CA
dc.format.mimetypeapplication/pdfca_CA
dc.language.isocatca_CA
dc.publisherUniversitat Jaume Ica_CA
dc.subjectGrau en Mestre o Mestra d' Educació Primàriaca_CA
dc.subjectGrado en Maestro o Maestra de Educación Primariaca_CA
dc.subjectBachelor's Degree in Primary Educationca_CA
dc.subjectTEA grau 1ca_CA
dc.subjectMatemàtiquesca_CA
dc.subjectMaterial manipulatiuca_CA
dc.subjectAprenentatge serveica_CA
dc.subjectEscriptura matemàticaca_CA
dc.subjectFirst grade of ASDca_CA
dc.subjectMathematicsca_CA
dc.subjectManipulative materialca_CA
dc.subjectLearning serviceca_CA
dc.subjectMathematic writingca_CA
dc.titleMaterials manipulatius per a treballar l’escriptura numèrica en alumnes amb trastorn de l’espectre autista grau 1ca_CA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_CA
dc.educationLevelEstudios de Gradoca_CA
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessca_CA


Ficheros en el ítem

Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem